Producenci

Regulamin

Regulamin

Sklep został stworzony z myślą, aby ułatwić Państwu dokonywanie zakupów.

Każdy stały klient aby się zalogować musi podać swoje dane do systemu.

 

*POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1.  Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.mistalfaac.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią

 

Sklep internetowy  prowadzony jest przez Henryka Miś  prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG-1 w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie

Wpis pod nazwą

                             MISTAL Henryk Miś

                           62-040  Puszczykowo

                           Ul. Sobieskiego 36b

                        Nr. Tel  61 8133145

                               tel  61 8193823     

2.

- Produkty z  opisami podanymi na stronie internetowej sklepu www.mistalfaac.pl

 ( opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
- Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu podane są w złotych polskich (PLN) i
zawierają podatek VAT. W cenę produktów nie jest wliczony koszt przesyłki.
- Zamówienia na towary przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówień na stronie
internetowej Sklepu, drogą mailową na adres: mistal.mistal@wp.pl 

Zamówienia telefoniczne można złożyć pod nr. Tel. 61 8133 145   Od Poniedziałku do Piątku

w godz. od  8,00 -  16,00   

 

#ZAMÓWIENIA

 

1.Zamówienia na stronie internetowej Sklepu po wypełnieniu FORMULARZA:
-  Zamówienia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu można
składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
- Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta w Sklepie
internetowym www.mistalfaac.pl
- złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zostanie
zasygnalizowany wysłaniem przez system automatycznej wiadomości e-mail na podany
przez Klienta adres.
- Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu prosimy
potwierdzać poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości e-mail opisanej w
- Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy o zmianie statusu
zamówienia na „przyjęte do realizacji” zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.
- Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem,
kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób telefoniczny 61 8133145 lub mailowy
mistal.mistal@wp.pl

- O wysłaniu towaru Sprzedawca zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na
adres przez Niego podany.


2. Zamówienie telefoniczne:
- Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 61 8133 145
-. Klient składa zamówienie określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj.
przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
- Umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia
Sprzedawcy o jej przyjęciu oraz podaną ceną ostateczną wraz z transportem [głownie dotyczy przedmiotów ponad gabarytowych].
- W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do
wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji
płatności.


3. Zamówienia mailowe:
- Zamówienia poprzez wiadomość e-mail można składać 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu.
- W celu złożenia Zamówienia należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
mistal.mistal@wp.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia
umowy, tj. przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
- Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o
jej przyjęciu.
- W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o podanie danych
niezbędnych do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony
sposób realizacji płatności.
- Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dołączanym do przesyłki dowodem zakupu -
paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

 

#CENY I RABATY

-Stali klienci zarejestrowani w naszej bazie

 

#UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru, jego uszkodzenie lub brak.

- koszt transportu zawiera ubezpieczenie przewoźnika.

- sklep może odmówić sprzedaży towaru w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu przez nabywcę.

 

# DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

- jeśli przesyłka ma być wysłana na inny adres niż podany na fakturze, prosimy o poinformowanie nas o tym .
Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
a) paczka kurierska FedEx
b) paczka kurierska pobraniowa FedEx
c) przesyłka pocztowa (Poczta Polska S. A.),
d) przesyłka pocztowa pobraniowa (Poczta Polska S. A.),
e) odbiór osobisty w siedzibie firmy w Puszczykowo ul. Sobieskiego 36b
Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru. W takim przypadku
zaleca się kontakt ze Sprzedawcą celem uzgodnienia szczegółów.
Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy,
zostaną one podane w trakcie składania Zamówienia.
Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
a) Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 24 godzin.
b) Przesyłki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych.
c) Odbiór osobisty – towar można odbierać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie firmy w Puszczykowo ul. Sobieskiego 36b.
Klient może wybrać następujący sposób płatności za zamówiony towar:
a) płatność gotówką przy odbiorze – dla przesyłek wysłanych za pobraniem,
b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – przy przedpłacie,
c) płatność gotówką - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy w Puszczykowo ul. Sobieskiego 36b.

 

 

 # WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


- Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:


MISTAL”  Henryk Miś  62-040 Puszczykowo  ul.Sobieskiego 36 B

Tel. 61 8133 145  mistal.mistal@wp.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
- Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do
przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
-Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa powyżej
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu,
- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
-Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
- Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.                                                                                                                                                  - towar zwracany musi być zachować oryginalnym stan [ chyba że zostało udokumentowane uszkodzenie w czasie transportu]

#ZWROT  TOWARU

- Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar na adres:
MISTAL  Henryk Miś 62-040 Puszczykowo ul. Sobieskiego 36b , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.                                Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.                                                            - Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
- Prosimy dołączyć do zwracanego towaru oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu
(paragon lub kopię faktury VAT).


# REKLAMACJE

- wszystkie produkty objęte są dwuletnią gwarancją producenta
- Jeśli zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy
poinformować o tym fakcie Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar na adres:


MISTAL Henryk Miś
ul. Sobieskiego 36b
62-040 Puszczykowo
(z dopiskiem SERWIS)

- Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres
mistal.mistal@wp.pl
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
4. O odpowiedzi w sprawie reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź w
inny wybrany przez Klienta sposób.

# INFORMACJE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9
września 2002 r. ze zm.),
c) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000 r. ze zm.),
d) Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądom
właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964
r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

* (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Kontakt

Wersje językowe

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

MISTAL

Puszczykowo ul. Sobieskiego 36B

tel. 61 8133 145

mistal.mistal@wp.pl

www.mistalbramy.pl

Sklep internetowy Shoper.pl